Impressum

 

IZDAVAČ

ZAPOSLENA d.o.o.
Frankopanska 24, 10 000 Zagreb
Tel: 01/3820 108, 01/3680 015
Fax: 01/3680 016
zaposlena@zaposlena.hrPREDSJEDNICA SAVJETA
Morana Paliković

GLAVNA UREDNICA
Ana Gruden

KOLUMNISTI

Tena Štivičić, Gordana Knežević, Milana Vuković Runjić, Rujana Jeger

 

STRUČNI SURADNICI

dr. sc. Darija Vranešić Bender, Martina Kvarantan, dr. sc. Marina Bagić Babac

 

UREDNICA MODE I LJEPOTE

Danira Orešić 

 

UREDNIK FOTOGRAFIJE

Hrvoje Serdar

 

NOVINARI 

Željka Plužarić, Mladen Mordej Vučković, Tihana Korać, Ivana Perić, Gordana Jazić, Iva Körbler, Davor Schopf, Davorka Kobsa, Martina Dragojević Trcol, Branka Valentić, Jasmina Purić

 

FOTOGRAFKINJA

Ines Novković, Tomislav Smoljanović

 

LEKTURA

Julijana Jurković, Mirjana Štivičić

 

DIZAJN I PRIJELOM

Bernardić Studio
www.bernardic.hr

 

NASLOVNICA

Branka Valentić, ravnateljica HINE

 

PROMOCIJA, PROMOTIVNI PROJEKTI I MARKETING

Laurusdan / Danira Orešić

 

PRAVNI ZASTUPNIK

Odvjetnički ured Vončina, Grubišić, Lović, Lalić
Preradovićeva 13, Zagreb

 

TISAK

GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKE D.O.O.

 

NASLOVNICA

Branka Valentić, ravnateljica HINE
FOTOGRAFIJA: Ratio d.o.o.